Op 1 september startte ik met een klasje van 9 leerlingen. Alle leerlingen in mijn klas zijn 10 of 11 jaar. 

Ondertussen zijn er al twee leerlingen doorgeschoven naar een andere klas.  Ik wens jullie veel succes in de nieuwe klas!

 

 

Voor taal beginnen  we met een korte herhaling alvorens van start te gaan met  Tijd Voor Taal 3e B leerjaar.

Tijdens de lessen rekenen gaan we  Rekensprong derde leerjaar afwerken waarbij het accent vooral ligt op cijferend rekenen, breuken en rekenen tot 1000.

 

Samen gaan we dit schooljaar werken en leren en vooral veel leuke momenten beleven.

Ik heb er zin in!